ชมรมเมตตาธรรม
 Crystal Medicine ชนรมสมาธิธรรม
 

สถาบันวิจัยและพัฒนาจิต ชมรมสมาธิธรรม
Association for Research and Enlightenment
กลุ่มผู้เสียสละให้บริการโดยไม่่หวังผลตอบแทน


1. บรรยาย ฝึกปฏิบัติการใชัพลังเมตาธรรมบำบัด ขั้นเริ่มต้น สูงส่ง จนถึงการพิเคราะห์โรคด้วยพลังจิต (Psychic Diagnosis) เป็นประจำทุกๆ เดือน

2. ผดุงสุขภาพ บรรเทาอาการเจ็บป่วย แก่ทุกท่านฟรี วันพุทธ และ เสาร์ เวลา 9:00-12:00น. สามารถไปได้โดยไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า

3. สรรค์สร้างอุปกรณ์ทรงพลัง (Vibrational Remedies) จำหน่ายในราคาญาติธรรม พีรมิดเชิงซ้อน น้ำประจุพลังนทีธิพย์ มณีรินบรรเทาปวด คริสตัลพลอยสี หลากหลายชนิด มีทั้งแจกฟรี และราคาจำหน่ายตั้งแต่ราคา 5 บาทขึ้นไป เช่นเพชรเฮอร์คิมเมอร์ ฯลฯ

ต้องการคริสตัลพลอยสของแท้ ของดี ราคาถูก อุปกรณ์ ทรงพลังต่างๆ เชิญที่สถาบันวิจัยและพัฒนาจิต จันทร์-เสาร์ 8:00-16:00น.

ชมรมสมาธิธรรม
32/1 หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1   ถนนเทศบาลรังรักษ์ใต้
แขวงลาดยาว   เขตจตุจักร   กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2580-3559, Fax: 0-2954-4314

e-Mail: info@akanee.com     www.akanee.com

Home l Web Board l Articles l Products l Gallery l About Us l Contact Us l Links

ชมรมสมาธิธรรม

32/1 หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1   ถนนเทศบาลรังรักษ์ใต้ แขวงลาดยาว   เขตจตุจักร   กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2580-3559,   Fax: 0-2954-4314   e-Mail: info@akanee.com     www.akanee.com
Copyright 2005 www.akanee.com all contents and subjects to change without notice
Not responsible for typographical errors and up to date of documents
------------------------- Powered by www.AsapShop.com ---------------------------